Obligatielening

Samen spelen, samen kijken en dus ook… SAMEN BOUWEN.

Je zult het ongetwijfeld al gezien hebben. De contouren van de nieuw te bouwen kleedlokalen zijn als fundatie al zichtbaar. Enkele kleedlokalen erbij is geen overbodige luxe. Dat weten we allemaal. Hoe we dat in het vat gaan gieten? We zijn er al even mee bezig. Plannen maken, vergunning aanvragen, financiering regelen We hebben jullie er al menigmaal over geïnformeerd. Op de laatst gehouden ledenvergadering zijn de plannen van het bestuur goed gekeurd. Uit de voorgelegde begroting kwam duidelijk naar voren dat we jullie hulp, op alle fronten hard nodig hebben. Veel vrijwilligerswerk. Organisatorisch, fysiek en financieel. Naast het aangaan van een lening en het genereren van opbrengst uit actie-activiteiten, gaan we ook een obligatielening uitschrijven om de totale kosten van de bouw te dekken.

Hoe werkt het systeem?

Mensen en bedrijven “lenen” onbewust geld aan hun bankinstelling via een spaarrekening. Zij ontvangen daarvoor een rentevergoeding. De bank gebruikt deze tegoeden om leningen en kredieten te verstrekken. Deze obligatielening werkt min of meer hetzelfde. De vereniging gebruikt echter dit geld voor de nieuwbouw en betaalt je het geleende geld met rente na enkele jaren terug. Deze obligatielening voldoet vanzelfsprekend aan alle formele voorwaarden.

   • Onderstaand puntsgewijs de belangrijkste kenmerken.
   • De voorwaarden tref je aan op bijgaand inschrijfformulier
   • De keuze rente vrij of rente dragend is aan jezelf.
   • Op de lening wordt een rente vergoed van 2,5% enkelvoudig.
   • Er zijn certificaten van € 50,– of € 250,–
   • Het maximale bedrag wat we willen lenen is € 50.000,–
   • Uitloting vindt voor het eerst plaats in 2017.
   • Vul het inschrijfformulier in als je meedoet. Maak nog geen geld over.
   • Over enkele weken ontvang je een bevestiging met betalingsverzoek.
   • Na ontvangst van de betaling worden de certificaten uitgereikt.

Laat het duidelijk zijn. We vragen nogal wat. Zeker in deze tijd. Ons verzoek is dan ook geheel vrijblijvend. Het verplicht je tot niets.

Ligt het in je vermogen om jouw vereniging de helpende hand te bieden? Dan zijn we je daarvoor zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet, dagelijksbestuur v.v. Almkerk,

Voorzitter Gerbe Manschot, secretaris Adriaan Verwoerdt, 2e voorzitter Gerrit van Drunen