Verenigingsinformatie

Algemene informatie

Bestuur

Technische commissie

Contributie

Algemene Informatie
Correspondentie adres VV Almkerk Burg. H. Blokstraat 3, 4286 CA Almkerk
Bankrekeningnr. contributie VV Almkerk NL07 RABO 0301524041
Bankrekeningnr. vv Almkerk NL51 RABO 0301504431
Bankrekeningnr. Sponsor commissie NL71 RABO 0113821875
Wedstrijdsecr. Senioren Prov. Weg zuid 46
4286 LM Almkerk
Tel. nr. wedstrijdsecr. Sen. 0183 402535, 06-12095101
Emailadres wedstr.secr. Sen verwoerdt.arie@gmail.com
Wedstrijdsecr. Jeugd  mevr. F. van der Schaaf
Email werstr. secr Jeugd wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl
Emailadres website verwoerdt.arie@gmail.com
Emailadres vv Almkerk secretaris@vvalmkerk.nl
Functie / naam Contact
Voorzitter
Hans Keller
Ere Voorzitter
Gerrit van Drunen
Secretaris
Annemarie Lokker
Penningmeester
Nico Kostense
Algemene zaken
Arie Verwoerdt
Algemene zaken
Arjan Kant
Gebouwen en Terreinen
Bart Monster
Vrouwenzaken
Annemarie Lokker
Wedstr. Secr.
Arie Verwoerdt
0183-402535 / 06-12095101
Comm. PR en Communicatie
Vacant
Activiteiten commissie
Leonie van Suijlekom
Terreinen commissie
Dhr. R. Boevé
06-14831885
Jeugd Technisch
Vacant
Gebouwencommissie
Kees Verwoerdt
0183-402835
06-22687759
Materialen
Bert Keller
0183-403250
06-14508975
Materialen Pupillen en MB1
P. van Brink
materiaaljeugdvvalmkerk@gmail.com
Kantine
Vacant
Dames (Algemeen)
Lisa Verwoerdt
Nienke v.d. Meijden
Coord. Meisjes voetbal
Elbert van Bijnen
Functie / naam Contact
TC Voorzitter
Rutger Versteeg
 06-57889371
TC Algemeen
Hans Keller
06-25020751
TC Spelerszaken
Dave van der Westen
06-21358922
TC Jeugd/Financiën
Jeroen Kroon
06-51755383

Contributie per 2022 / 2023. Bij pupillen en junioren (tot en met JO19) wordt per seizoen gelijk met de contributie de bijdrage voor het kledingfonds geïnd Seizoen loopt van 1/7 t/m 30/6. Lidmaatschap (contributieplicht) wordt aangegaan voor een volledig seizoen. Afmelden dient voor 30 juni te gebeuren. (onderstaande bedragen zijn exclusief kledingfondskosten)

Lid Bedrag
Senior leden € 166,50 per seizoen
Junior leden € 107,00 per seizoen
Pupillen / minipupillen € 77,50 per seizoen
Rustende leden € 72,00 per seizoen

Deel via: