Verenigingsinformatie

Algemene informatie

Bestuur

Technische commissie

Contributie

Algemene Informatie
Correspondentie adres VV Almkerk Burg. H. Blokstraat 3, 4286 CA Almkerk
Bankrekeningnr. contributie VV Almkerk NL07 RABO 0301524041
Bankrekeningnr. vv Almkerk NL51 RABO 0301504431
Bankrekeningnr. Sponsor commissie NL71 RABO 0113821875
Wedstrijdsecr. Senioren Prov. Weg zuid 46
4286 LM Almkerk
Tel. nr. wedstrijdsecr. Sen. 0183 402535, 06-12095101
Emailadres wedstr.secr. Sen verwoerdt.arie@gmail.com
Wedstrijdsecr. Jeugd  mevr. F. van der Schaaf
Email werstr. secr Jeugd wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl
Emailadres website verwoerdt.arie@gmail.com
gerardroubos@live.nl
Emailadres vv Almkerk secretaris@vvalmkerk.nl
Functie / naam Contact
Voorzitter
Hans Keller
Ere Voorzitter
Gerrit van Drunen
Secretaris
Annemarie Lokker
Penningmeester
Nico Kostense
Algemene zaken
Arie Verwoerdt
Algemene zaken
Arjan Kant
Voetbalzaken
Anton van der Meijden
Voetbalzaken
Arjan Dol
Gebouwen en Terreinen
Bart Monster
Wedstr. Secr. algemeen
Arie Verwoerdt
0183-402535
06-12095101
Comm. PR en Communicatie
Hannie Vink
0183-405775
06-16445441
Activiteiten comm.
Leonie van Suijlekom
Terreinen comm.
Dhr. R. Boevé
06-14831885
Jeugd Technisch
Vacant
Gebouwencommissie
Kees Verwoerdt
0183-402835
06-22687759
Materialen
Bert Keller
0183-403250
06-14508975
Materialen Pupillen en MB1
P. van Brink
materiaaljeugdvvalmkerk@gmail.com
Kantine
Helma van Eijl
Dames (Algemeen)
Lisa Verwoerdt
Nienke v.d. Meijden
Coord. Meisjes voetbal
Esther Eckhardt
Functie / naam Contact
TC Voorzitter/financiën
Theo van der Stelt
 06-81612086
TC Algemeen
Marti Kant
06-22805973
TC Spelerszaken
Mark van der Meijden
06 51984026
TC Algemeen
Laurens van Wijk
06-21932496
TC Jeugd
Jeroen Kroon
06-51755383
TC Alg
Erwin Wannet

Contributie wordt geïnd via Clubcollect . Clubcollect belast u voor een heel seizoen, ieder heeft de mogelijkheid om in termijnen te betalen maar dan komt er een klein bedrag per termijn bij. Bij pupillen en junioren (tot en met JO19) wordt per seizoen gelijk met de contributie de bijdrage voor het kledingfonds geïnd Seizoen loopt van 1/7 t/m 30/6. Lidmaatschap (contributieplicht) wordt aangegaan voor een volledig seizoen. Afmelden dient voor 30 juni te gebeuren. (onderstaande bedragen zijn exclusief kledingfondskosten)

Lid Bedrag
Senior leden € 155,15 per seizoen
Junior leden € 100,00 per seizoen
Pupillen / minipupillen € 81,65 per seizoen
Rustende leden € 67,35 per seizoen