Nieuws / Wedstrijdverslagen

Nieuwjaarsreceptie vv Almkerk

Een aantal spelers heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om vanaf ca. 13:00 uur mee te spelen met een Mixtoernooi. Daarna vulde ons clubhuis zich geleidelijk waarna het vanaf 16:00 uur gezellig druk is geworden voor de nieuwjaarsreceptie. Gerrit van Drunen heeft, als waarnemend voorzitter, van deze gelegenheid gebruik gemaakt om wat meer duidelijkheid te geven over de toekomst van vv Almkerk. Kort is hieronder zijn toespraak samengevat:

2018 wordt een spannend jaar. Ook voor onze vereniging
*Het samengaan van 3 Gemeentes in 1 Gemeente Altena krijgt verder vorm.
Als sportverenigingen hebben we er nog weinig zicht op hoe we daar uit
gaan komen. Pogingen om met alle voetbalverenigingen één front te vormen
zijn tot nu toe mislukt. Als bestuur van Almkerk zullen we pogingen blijven doen om daar een positieve rol in te spelen.

*In het land van Altena leven we in een krimpgebied. De scholen hebben hier al mee te maken. Voor de toekomst brengt dit minder groeipotentie met zich mee. Daarnaast vissen er ook nog eens meer verenigingen in dezelfde vijver.
Dus moeten we meer bieden als vereniging.

*Om jeugdspelers (meisjes en jongens) een beter speelplatform te bieden
is de laatste jaren een samenwerking met Altena ontstaan.
Wat komt hier uit?
-We willen naar de leden van de vereniging transparant en aan de andere kant ook terughoudend zijn. Transparant over wat concreet is. Terughoudend over wat in onderzoek is.

-Concreet en transparant
De samenwerking op het gebied van jeugd wordt door beide besturen
gedragen en jaarlijks bekeken.
Dit jaar gaan we samen bepalen tot hoever deze samenwerking gaat.

-Terughoudend
Beide verenigingen hebben een commissie in het leven geroepen die
alle vormen van samenwerking onderzoekt.
Van Almkerk kant zitten Arjan Kant, Anton vd Meijden en Gerrit van Drunen
in deze commissie.
Over deze gesprekken zullen we niet transparant zijn. Leidt alleen maar tot speculatie. Pas als er concreet opties zijn komen we hiermee naar buiten.
Dat zal nooit een hamerstuk worden in een ledenvergadering.
Het zal altijd een vorm van breed overleg worden. (gespreksgroepen)
Hoewel we vooralsnog niets uitsluiten, verwachten we dit jaar niets concreets.

Zo dit zijn wat prikkels van buitenaf die op ons afkomen, maar er liggen
ook uitdagingen van binnenuit.

Jullie zijn geïnformeerd over de nieuwe bestuursvorm: Kernbestuur met commissies.
Waar het om gaat: (stond al in het clubblad)
– Elk kernbestuurslid maakt samen met de commissies, op basis van rapportage van onderuit, een beleidsplan.
– De commissies communiceren met elkaar, beheren budget en voeren uit.
Het belangrijkste punt:
– Het vullen van de commissies.
We zijn daarmee volop bezig in combinatie met de uitrol van het vrijwilligersbeleid.

Dat gaat niet eenvoudig. Maar het is voorwaarde om te overleven als vereniging. Er zal meer werk door meer mensen moeten worden gedaan.
Het moet hier vanaf de werkvloer gebeuren. Besef het maar even.

Zonder ons, zoals we hier staan, is er geen vereniging.
Eigenlijk zou er geen vrijwilligersbeleid aan te pas behoeven te komen.
Het moet een vanzelfsprekendheid zijn.
Ben je of wordt je lid van een vereniging dan WERK je ook voor die vereniging.
– Je spreekt samen regels af.
– Je doet samen het werk.
– Je speelt samen
– Je viert samen feest.
– Je hebt samen oog voor de gemeenschap om je heen.
Op basis van deze uitgangspunten zijn onze kernwaarden geformuleerd:
– Saamhorigheid
– Respect
– Plezier en
– Prestatie (verenigingswerk – maatschappelijk –sportief)

Dat samen doen vraagt om veel communicatie. Middelen te over tegenwoordig met de social media. Maar één middel, het oudste, dreigt
in het gedrang te komen. HET GESPREK

Daarvoor wordt, wat ons betreft, het jaar 2018 Het jaar van HET GESPREK.
De social media zijn niet meer weg te denken. We plukken er allemaal de
vruchten van. Laten we er voor waken dat het wrange vruchten worden.

OK, Internet is razend populair maar… elkaar in de ogen kijken en “hoi” zeggen is essentieel voor een goed verenigingsleven.
Laten we daar vanaf vandaag weer meer aandacht voor hebben.

Namens het bestuur wens ik jullie een voorspoedig en gelukkig
Nieuwjaar toe en ik spreek de wens uit dat we MET ELKAAR IN GESPREK
GAAN EN BLIJVEN om de kernwaarden van onze vereniging:
Saamhorigheid
Respect
Plezier en
Prestatie
in stand te houden.
Dank je wel.


Deel via: