Nieuws / Wedstrijdverslagen

Samenwerking met V.V. Altena

Bij V.V. Almkerk heeft de vernieuwing van het bestuur en het opzetten van commissies verder vorm gekregen. Het is prachtig om te zien hoeveel enthousiaste en capabele vrijwilligers op dit moment actief zijn binnen de vereniging. Om ook in de toekomst een bloeiende vereniging te kunnen zijn, wordt er tegelijkertijd intensief samengewerkt met V.V. Altena. Er wordt momenteel onderzocht of Almkerk en Altena in de toekomst één vereniging kunnen gaan vormen. Daarvoor zal gezamenlijk een intentieverklaring worden opgesteld.

Over de verdere samenwerking is al een oriënterend gesprek gevoerd met de wethouders van de gemeente Werkendam en Woudrichem. Aansluitend daarop is door beide verenigingen een verzoek aan de gemeenten gestuurd voor een locatieonderzoek. De uitslag van het onderzoek is op dit moment nog niet bekend. De komende periode zullen V.V. Almkerk en V.V. Altena verder in gesprek gaan met de wethouders om een eventueel nieuw sportcomplex op de politieke agenda te krijgen.


Deel via: