Nieuws / Wedstrijdverslagen

Gebroeders Verwoerdt gedecoreerd!

Vrijdagavond 5 oktober werd de jaarlijkse vrijwilligersavond van v.v. Almkerk gehouden. De avond is bedoeld om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de vereniging. Nadat voorzitter Ron van het Hof de vrijwilligers had welkom geheten en bedankt voor hun inzet, gaf hij het woord aan de, ondertussen gearriveerde, burgemeester A. Noordergraaf van de gemeente Woudrichem.
Groot was de verrassing toen de burgemeester de broers Adriaan, Kees en Arie Verwoerdt naar voren riep voor het in ontvangst nemen van een koninklijke onderscheiding.
Burgemeester reikte de lintjes voor hun indrukwekkende staten van dienst uit aan de 3 totaal overblufte broers. Een smoes om de decorandi in spe naar het clubhuis te lokken was niet nodig, want als er bij de VVA iets te doen is, dan zijn de broers er sowieso bij.
De burgemeester maakte in zijn toespraak gewag van het unieke van deze uitreiking.
Het is, voor zover bekend, nog nooit voorgekomen dat 3 broers tegelijkertijd een koninklijke onderscheiding ontvingen.

Maar het meest uniek zijn toch wel de prestaties van de gebroeders:
– Het is uniek dat 3 personen zo lang in één bestuur zitten.
– Het is nog unieker dat 3 broers zo lang in één bestuur zitten!!
– Het is nog unieker dat alle drie de broers daarnaast nog meer vrijwilligerswerk doen!!!
Bovendien is het ook uniek dat er iets bij de VVA georganiseerd wordt zonder assistentie of leiding van één of meer van de broers. Maar deze keer bleven zij alle drie in het ongewisse. Een speciale commissie bereidde de voordracht en de uitreiking in het geheim voor.
Alvorens hij overging op de persoonlijke uitreiking van de lintjes, somde burgemeester Noordergraaf eerst nog wat exorbitante statistieken op:
Tezamen zitten de broers bijna 80 jaar in het bestuur van VVA!
Bij elkaar opgeteld hebben de broers 85500 uur, dat is 760 weken (7 dagen a 16u) = 14,6 jaar vrijwilligerswerk gedaan. D.w.z. dat hun gezinnen hen gemiddeld 4,9 jaar pp hebben moeten afstaan in het algemeen belang!
Daarna spelde de burgemeester de lintjes op volgorde van leeftijd op en vatte daarbij de waarderingsredenen per persoon samen:

Adriaan, 68 jaar
– VVA:
o 30 jaar bestuurslid, portefeuille: secretaris, lid dagelijks bestuur, ledenadministratie, informatievoorziening
o meer dan 35 jaar redactie clubblad Noar Vurre.
– Stichting Team Almkerk: 7 jaar chauffeur Roparun en vrijwilliger bij activiteiten. St. TA werft fondsen voor de strijd tegen kanker.
– Brabants Landschap: Sinds zijn pensionering, 9 jaar geleden, is Adriaan gids op Fort Altena.

Kees, 64 jaar
– VVA:
o 20 jaar bestuurslid, portefeuille: gebouwen
o vele jaren jeugdleider
o 20 jaar onderhouds- en bouwwerkzaamheden.
o 10 jaar kantinebeheerder (naast bestuursfunctie)
– Bouwbedrijf vd Pijl: (Kees z’n tweede baantje, al 47 jaar) 8 jaar voorzitter van de personeelsvereniging, drijvende kracht achter alle personeelsfeesten/-uitjes. Kees gaat in december met pensioen.

Arie, 64 jaar (slechts een paar minuten jonger dan Kees)
– VVA:
o 28 jaar bestuurslid, portefeuille: wedstrijdsecretariaat
o organisatie clubtoernooien (mixtoernooien, straatvoetbaltoernooien)
o oprichter clubblad Noar Vurre en ruim 39 jaar lid redactie
o ±25 jaar elftalleider
o ±10 jaar clubscheidsrechter.
– Buurtvereniging De Verlaatse Sluis: sinds ±1985 als vrijwilliger zeer betrokken bij voorbereiding en uitvoering buurtactiviteiten.
– St. Kunstlicht Almkerk: In 2017 (oprichting) als vrijwilliger betrokken bij het bouwen van de objecten.

Alle drie werden zij Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De burgemeester bracht ook onder de aandacht dat de broers nog een overeenkomst hebben, zij zijn namelijk alle drie meestervertellers van anekdotes en moppen. Bestuursvergaderingen lopen uit en wedstrijden vangen te laat aan door toedoen van deze liefhebberij van de “Verwoerdtjes”. Het is zelfs de vraag of de broers wel voor een lintje in aanmerking komen, als de tijd van de moppentapperij in mindering wordt gebracht op de tijd besteed aan vrijwilligerswerk. Waarschijnlijk heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden dat door de vingers gezien bij hun beoordeling van de voordrachten.
Alvorens het vrijwilligersfeest werd voortgezet werd een toast met oranjebitter uitgebracht op de broers en was er gelegenheid om hen te feliciteren.

Zaterdagmiddag (6 oktober) om 15:15u, in de rust van de wedstrijd Almkerk 1 – VVGZ 1, worden de broers nogmaals gehuldigd. Na de wedstrijd is er voor leden en andere belangstellenden gelegenheid om de broers te feliciteren.


Deel via: