Nieuws / Wedstrijdverslagen

Uitloting certificaten

Tijdens de ledenvergadering van 16 november 2018 heeft, zoals opgenomen in het reglement uitgifte certificaten van de voetbalvereniging Almkerk, uitloting van certificaatnummers plaatsgevonden.
Getrokken zijn uit de certificaten ter waarde van € 250,00 de nummers 1,2, 14,17
Getrokken zijn uit de certificaten ter waarde van € 50,00 de nummers: 2,3,5,38
Zoals vermeld in Artikel 5 van het bovengenoemde reglement zal aflossing uitsluitend geschieden tegen de overdracht van het originele certificaat of een gewaarmerkt duplicaat.
Het(de) uitgelote certifica(a)t(ten) kan(kunnen) worden afgeven of toegezonden aan het secretariaat (Vierspan 2, 4286 GN Almkerk). Na ontvangst van het(de) certifica(a)t(ten) zal uitbetaling plaatsvinden waarbij u kunt aangeven of u gebruik wilt maken van de te vergoeden rente van 2,5 procent (zie artikel 1.4 van het reglement)
Wanneer een certificaat twaalf maanden na uitloting niet aan de secretaris is aangeboden, en door vv Almkerk aan publicatieplicht is voldaan, vervalt het recht op aflossing.

Bestuur vv Almkerk


Deel via: