Nieuws / Wedstrijdverslagen

Algemene Ledenvergadering uitgesteld

Beste leden van V.V. Almkerk,

Het is overbodig om te melden dat we allen door een roerige tijd gaan; een hopelijk tijdelijke fase, waarin we te maken hebben met veel beperkingen die erop gericht zijn om het Corona virus te beteugelen.

Voor onze club is het ook een lastige tijd. Het spel dat we zo graag spelen is sterk aan beperkingen onderhevig of zelfs helemaal niet meer mogelijk. Ook het sociale aspect, met voor V.V. Almkerk de kantine als bruisend middelpunt, heeft sterk te lijden onder de Corona maatregelen. De club probeert binnen de wettelijke kaders en de KNVB-regels zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de doelstelling van de vereniging; voetbalsport aanbieden voor jong en oud. Helaas is dat voor een aantal leden momenteel niet meer mogelijk of nog slechts zeer beperkt. We hopen uiteraard dat dit snel verandert.

In de tussentijd trachten we de vereniging op de been te houden. Dat is met name door de stilgevallen kantine inkomsten een hele klus. Gelukkig kunnen we bogen op een grote schare van vrijwilligers en trouwe sponsoren die ook in deze tijden het cement van de club vormen en zodoende zorgen dat onze vereniging voorlopig sterk en gezond kan blijven. Het bestuur spreekt oprechte waardering uit voor ieder die hieraan, op welke wijze dan ook, een bijdrage levert.

Normaliter zijn we gewend om in november onze Algemene ledenvergadering te laten plaatsvinden. Dit jaar hebben we echter besloten om, gezien de beperkingen, deze ledenvergadering te verschuiven naar een latere datum. We hechten waarde aan de fysieke aanwezigheid van de leden. Om te voorkomen dat de lopende besluitvorming van de vereniging niet in het gedrang komt is voor uitstel gekozen. De corona spoedwet biedt de mogelijkheid om hiervoor een maximale uitsteltermijn van 4 maanden te hanteren. Mocht het zo zijn dat de beperkingen dan nog steeds van kracht zijn, dan zullen we alsnog overgaan tot een online ALV. Uiteraard zullen de leden tijdig worden geïnformeerd over de nieuwe datum; schroom echter niet om bij vragen of onduidelijkheden in contact te treden met het bestuur. Leden kunnen altijd een mailtje sturen naar secretaris@vvalmkerk.nl of persoonlijk in contact treden met één van de bestuursleden.

Samen hopen we dat we snel weer terug kunnen naar een situatie waarin we ons weer vrij kunnen bewegen over het sportpark en samen de voetbalsport kunnen beleven.

Tot ziens, blijf gezond.

Bestuur vv Almkerk
Almkerk, 11 november 2020.


Deel via: