Nieuws / Wedstrijdverslagen

Algemene ledenvergadering vrijdag 19 november 2021

Aan alle leden van voetbalvereniging Almkerk,

Hiermee nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van V.V Almkerk. Deze zal worden gehouden op vrijdag 19 november 2021, inloop vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. De vergadering wordt gehouden in de kantine van onze club.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 2020 (gehouden op 12 maart en 9 april 2021 i.vm. corona)

3. Terugblik op periode sinds laatste ALV door de voorzitter

4. Ingekomen stukken

5. Voortgang samenwerking met V.V. Altena

6. Locatieonderzoek nieuw sportpark door Gemeente Altena

7. Vrijwilligersbeleid

8. Financiën :

– Verslag penningmeester seizoen 2020/2021

– Verslag kascontrolecommissie

– Decharge verlening penningmeester en bestuur over afgelopen boekjaar

– Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

– Financiën seizoen 2021/2022

9. Algemene zaken

10. Voetbalzaken (senioren, jeugd, dames)

11. Gebouwen en Terreinen

12. Decharge en installatie bestuursleden

Reglementair aftreedbaar zijn Bart Monster, Anne-Marie Lokker en Nico Kostense.

Reglementair aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.

13. Mededelingen van de voorzitter

14. Uitloting obligaties lening nieuwe kleedkamers

15. Rondvraag

16. Sluiting


Deel via: