Nieuws / Wedstrijdverslagen

Jubilarissen worden gehuldigd tijdens de medewerkersavond.

Zoals elk jaar gebruikelijk zijn ook dit jaar weer onze jubilarissen gehuldigd tijdens de jaarlijkse medewerkers avond.
Alleen had deze avond nog in het najaar van 2017 moeten plaatsvinden. Daar we aan het einde van het kalenderjaar 2017 een dusdanige drukke agenda hadden is de medewerkersavond 2017 pas gehouden in maart 2018.
De jubilarissen zijn dan ook van het jaar 2017 en die van 2018 komen eind van dit kalenderjaar nog aan de beurt.

De volgende leden zijn 25 jaar lid van onze vereniging:
Jan Willem van Gils
Chris Hoogervorst
Huib van den Heuvel
Marco van Tuil
Hiervan was Huib van den Heuvel verhinderd

De volgende leden zijn 40 jaar lid van onze vereniging:
Jan van Es
Cor Neeleman
Peter Zegwaard
Hiervan waren Peter Zegwaard en Jan van Es verhinderd.

En als enige 65 jaar lid van onze vereniging :
Adriaan de Graaf
Maar helaas was ook Adriaan deze avond verhinderd.

De jubilarissen die wel aanwezig waren kregen van Hannie de bijbehorende speld opgeprikt en ontvingen ook nog een mooi boeket bloemen.
Allen van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum.

Verder werd deze avond ook Teunis Noorloos hartelijk bedankt voor het vele vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen periode heeft uitgevoerd bij de VV Almkerk. Teunis was sinds zijn pensioenering bijna dagelijks op het terrein te vinden. Teunis heeft aangegeven dat hij nu zich nu met andere dingen gaat bezighouden. Ook Teunis, heel hartelijk bedankt voor je inzet en we zullen hem zeker nog langs de lijn en in de kantine terug zien, want hij blijft wel een heel trouwe Almkerk supporter.


Deel via: