Nieuws / Wedstrijdverslagen

vrijwilligersbeleid

De afgelopen weken zijn we van start gegaan met het inzetten van de eerste vrijwilligers.
Gebleken is dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn die we middels dit schrijven willen toelichten:

1. Vanuit de vereniging is de grootste behoefte om de kantinedienst zoveel mogelijk te bezetten met vrijwilligers. Het totaal aantal vrijwilligers wat we beschikbaar hebben is ongeveer gelijk aan de behoefte welke we op jaarbasis nodig hebben om deze dienst volledig in te vullen. De keuze is daarom gemaakt om alle vrijwilligers in dit opstart jaar bij de kantinedienst in te plannen, ook als er een andere voorkeur was opgegeven.

2. De kantinedienst kan bestaan uit bardienst of keukendienst, wij vinden het verantwoord om leden vanaf 16 jaar (peildatum 1-jan 2002) hiervoor in te zetten. Voor leden jonger dan 16 jaar wordt de ouder/verzorger geacht de taak van hun zoon of dochter waar te nemen.

3. De uitnodiging van de kantinedienst wordt per mail (SportLink) aan het desbetreffende lid verzonden. Mocht de datum en/of tijd niet passen, dan dient men zelf vervanging te regelen en deze wijziging per mail te melden bij de coördinator Vrijwilligersbeleid Esther Eckhardt eckhardt1968@gmail.com en kantinebeheerster Helma van Eijl helmavaneijl@gmail.com.

Op de website van VV Almkerk wordt wekelijks een actueel overzicht van de ingeplande vrijwilligers gepubliceerd, hierop is tevens te zien met wie men onderling kan ruilen.
Daarnaast wordt deze lijst ook op het publicatiebord in de kantine opgehangen.

4. De actieve leden die nog geen reactie hebben gegeven op de invulling van de vrijwilligerstaken middels het aanmeldformulier, hebben alsnog de mogelijkheid om dit voor
30 april a.s. te doen bij hun leider of Esther Eckhart. Mochten wij voor die tijd niets hebben vernomen, dan gaan wij er vanuit dat de men van de afkoopregeling gebruik wil maken.
Deze zal voor het einde van het seizoen in rekening worden gebracht.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen met de coördinator Vrijwilligerbeleid Esther Eckhardt 06-46593297 / eckhardt1968@gmail.com.

Commissie Vrijwilligersbeleid.

Commissie Vrijwilligersbeleid.


Deel via: