Nieuws / Wedstrijdverslagen

Algemene ledenvergadering 12 maart 2021

Aan alle leden van voetbalvereniging Almkerk,

Hiermee nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van VV Almkerk. Deze zal worden gehouden op vrijdag 12 maart 2021, aanvang 20.30 uur. Gezien de geldende voorschriften omtrent het corona virus wordt de vergadering online gehouden. U kunt deelnemen aan de vergadering via Microsoft Teams.


Let op: in eerste instantie is een verkeerd emailadres doorgegeven, secretariaat i.p.v. secretaris@vvalmkerk.nl . Laatstgenoemde is het juiste emailadres. Als je niet naar dit adres hebt gemaild, graag even de mail opnieuw sturen. Excuus voor het ongemak. 

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 15 november 2019

3. Terugblik op periode sinds laatste ALV door de voorzitter

4. Ingekomen stukken

5. Goedkeuring nieuwe statuten

6. Financiën :

– Verslag penningmeester seizoen 2019/2020

– Verslag kascontrolecommissie

– Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

– Financiën seizoen 2020/2021

– Decharge verlening penningmeester en bestuur over afgelopen boekjaar

7. Algemene zaken

8. Voetbalzaken (senioren, jeugd, dames)

– Volledige samenwerking jeugdafdeling met vv Altena

– Aanstelling Hoofd Jeugdopleiding voor het samenwerkingsverband

9. Gebouwen en Terreinen

10. Decharge en installatie bestuursleden

11. Mededelingen van de voorzitter

12. Uitloting obligaties lening nieuwe kleedkamers

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering en aanvragen statuten: U kunt zich aanmelden voor de digitale ALV door een mail te sturen aan secretaris@vvalmkerk.nl. U ontvangt dan een aantal dagen voor de vergadering de link en verdere uitleg. Tevens kunt u via dit mailadres de nieuwe statuten opvragen.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2019 kunt u aanvragen bij secretaris@vvalmkerk.nl .


Deel via: