Nieuws / Wedstrijdverslagen

Nieuwsartikel-afbeelding

Algemene ledenvergadering vrijdag 18 november 2022

Aan alle leden van voetbalvereniging Almkerk,

Hiermee nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van V.V Almkerk. Deze zal worden gehouden op vrijdag 18 november 2022, inloop vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. De vergadering wordt gehouden in de kantine van onze club.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen ledenvergadering 2021
 3. Terugblik op periode sinds laatste ALV door de voorzitter
 4. Ingekomen stukken
 5. Voortgang samenwerking met V.V. Altena
 6. Locatieonderzoek nieuw sportpark door Gemeente Altena
 7. Vrijwilligersbeleid
 8. Financiën :
 • Verslag penningmeester seizoen 2021/2022
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Decharge verlening penningmeester en bestuur over afgelopen boekjaar
 • Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 • Financiën seizoen 2022/2023
 1. Algemene zaken
 2. Voetbalzaken (senioren, jeugd, dames)
 3. Gebouwen en Terreinen
 4. Decharge en installatie bestuursleden

Dit jaar is geen van de bestuursleden reglementair aftreedbaar

Tussentijds afgetreden is Hannie Vink

 1. Mededelingen van de voorzitter
 2. Uitloting obligaties lening nieuwe kleedkamers
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

De notulen van de ALV van 19 november 2021 zijn eerder gepubliceerd in het clubblad van december 2021. Zie onderstaande link:

Clubblad-december-2021.pdf (vvalmkerk.nl)


Deel via: