Nieuws / Wedstrijdverslagen

Extra algemene ledenvergadering van V.V. Almkerk

Beste leden van Voetbalvereniging Almkerk,

Graag nodigen wij u hierbij uit voor een extra algemene ledenvergadering van V.V. Almkerk. Reden van deze extra ledenvergadering is het stemmen over de nieuwe statuten. De vergadering zal worden gehouden op vrijdag 9 april 2021, aanvang 20.00 uur. Gezien de geldende voorschriften omtrent het corona virus wordt de vergadering online gehouden. U kunt deelnemen aan de vergadering via Microsoft Teams. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: secretaris@vvalmkerk.nl

Na aanmelding ontvangt u van ons een link om deel te nemen.

In deze vergadering zal het hoofdonderwerp zijn de nieuwe statuten. In de ALV van 12 maart jl. was voor de stemming niet de vereiste 2/3e meerderheid van de leden aanwezig en daarom moet er volgens de huidige statuten een nieuwe ALV uitgeschreven worden. De nieuwe statuten zullen op 9 april 2021 weer ter stemming gebracht worden bij de alsdan aanwezige leden. Indien 2/3 van de leden dan akkoord gaat worden de nieuwe statuten aangenomen.

Agenda

1. Opening

2. Notulen laatste ALV d.d. 13 maart 2021

3. Goedkeuring nieuwe statuten. (tweede stemming)

4. Rondvraag

5. Sluiting

De nieuwe statuten liggen niet ter inzage in het clubgebouw vanwege corona, maar kunnen bij ons secretariaat opgevraagd worden.
Graag tot 9 april.

Met vriendelijke groet,

Voetbal Vereniging Almkerk
Hans Keller
Voorzitter


Deel via: