Nieuws / Wedstrijdverslagen

DNA bijeenkomst VV Almkerk d.d. 31 maart 2023

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering kwam naar voren dat er veel goed gaat binnen onze vereniging, maar dat we ook met veel uitdagingen te maken hebben. Tijdens die vergadering is de behoefte naar voren gekomen om met leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en bestuur in gesprek te gaan over wie we zijn, wat ons zo bijzonder maakt en waar we naar toe willen als vereniging. Oftewel: over het DNA van onze club.

De betreffende bijeenkomst vond plaats op vrijdag 31 maart in de kantine en kende een prima opkomst met ruim 40 personen uit alle geledingen van de club. De avond werd begeleid door Johan Vermeulen van NOC/ NSF.

In het eerstvolgende clubblad staat een uitgebreider verslag van de bijeenkomst met daarin de wensen, doelstellingen en dromen van de deelnemers aan deze avond.

In grote lijnen kwamen de volgende uitdagingen, vragen en onderwerpen naar voren:

– Behoud van onze jeugdspelers zodra zij doorstromen naar de senioren;
– Een 1e elftal met lokaal/regionaal gezicht;
– Willen we op een zo hoog mogelijk niveau presteren of staat gezelligheid voorop?;
– De samenwerking/mogelijke fusie met VV Altena;
– Verbinding tussen alle geledingen van onze club.

Maar liefst 15 deelnemers hebben zich aangemeld om aan de slag te gaan met de toekomst van VV Almkerk.

Wordt dus vervolgd!


Deel via: