Nieuws / Wedstrijdverslagen

Nieuwsartikel-afbeelding

Agenda Algemene ledenvergadering vrijdag 24 november 2023

Aan alle leden van voetbalvereniging Almkerk,

Hiermee nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van V.V Almkerk. Deze zal worden gehouden op vrijdag 24 november2023, inloop vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. De vergadering wordt gehouden in de kantine van onze club.

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen notulen ledenvergadering 2022
3. Terugblik op periode sinds laatste ALV door de voorzitter
4. Ingekomen stukken
5. Voortgang samenwerking met V.V. Altena
6. Vrijwilligersbeleid
7. Financiën :
Verslag penningmeester seizoen 2022/2023  
Verslag kascontrolecommissie
Decharge verlening penningmeester en bestuur over afgelopen boekjaar
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Financiën seizoen 2023/2024
8. Algemene zaken
9. Voetbalzaken
Senioren
Jeugd
Dames
10. Gebouwen en Terreinen
11. Decharge en installatie bestuursleden
Dit jaar zijn reglementair aftredend en herkiesbaar: Hans Keller, Arjan Kant en Arie  Verwoerdt
Door het bestuur worden voorgedragen voor de bestuursfunctie voetbalzaken: Laurens van Wijk enErwin Wannet
12. Mededelingen van de voorzitter
13. Uitloting obligaties lening nieuwe kleedkamers
14. Rondvraag
15. Sluiting

De notulen van de ALV van 18 november 2022 kunt u inzien door te klikken op onderstaande link: VV Almkerk | Officiële website van V.V. Almkerk » Notulen Algemene ledenvergadering vrijdag 18 november 2022


Deel via: